اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

در سفری به خود هستم

دیرگاهی است که افتاده ام از خویش به دور


شاید این عید به دیدار خودم هم بروم.

 نسخه قابل چاپ | تاریخ: 1 فروردین 1395 ساعت:10:56 | نویسنده:جیغ