اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

خدای من

این راه را فقط یکبار میگذرانم، پس هر کار خوبی که از دستم برمی آید بگذار همین حالا انجام دهم و هر صحبت و محبتی که میتوانم بگذار همین حالا بکنم، مگذار غفلت کنم و دلی را برنجانم و یا کینه ایی را به دل گیرم زیرا این راه را دوباره نخواهم پیمود. 


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 8 خرداد 1395 ساعت:13:15 | نویسنده:جیغ