اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

زندگی...زندگی، برگ بودن در مسیر باد نیست؛

زندگی، امتحان ریشه هاست؛نسخه قابل چاپ | تاریخ: 20 تیر 1395 ساعت:16:51 | نویسنده:جیغ

یک تیرماه نود و پنج

تصمیم گرفتیم مثل خیل عظیمی از هموطن های جو زده عزیزمان  فوق لیسانس خود را در رشته مدیریت منابع انسانی بگیریم ...

به هر حال زشته بقیه داشته باشن و من نداشته باشم ....


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 1 تیر 1395 ساعت:16:33 | نویسنده:جیغ