اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

زندگی...زندگی، برگ بودن در مسیر باد نیست؛

زندگی، امتحان ریشه هاست؛نسخه قابل چاپ | تاریخ: 20 تیر 1395 ساعت:16:51 | نویسنده:جیغ