اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

منِ سرگردون

وقتی از ترس هام و دل نگرانی ها و اشتباهاتم می نویسم ، همیشه یه ترس پشتش هست که مبادا نامحرمی بدونه، می سوزونمشون و زار زار گریه شون میکنم

نسخه قابل چاپ | تاریخ: 28 مهر 1395 ساعت:13:52 | نویسنده:جیغ