اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

دی عزیز تر از جان

چند روزی هست که درگیر کلاسای آموزشی کار جدید هست م و تمام ساعت هام پره، با دقت گوش میدم و نُت برداری میکنم، تولد مامان هم هست و گیر انتخاب کادو اون هم هستم

امسال دی ماه عزیزتر هم شده واسه م چون علاوه بر تولد خود مو مامان تولد یه اتفاق جدیده واسه م

بعد میگن چه اتفاقی


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 5 دی 1395 ساعت:12:09 | نویسنده:جیغ