اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

هیچ اسمی نداره

بیا دوست معمولی باشیم.
نسخه قابل چاپ | تاریخ: 14 اسفند 1391 ساعت:01:15 | نویسنده:جیغ

I am dead, along with an expected


یه روز میاد که وامیستی روبروم . . . / بهم میگی ببین دختر جوون / رابطه ی ماا..... / نـــُچ ...نمیشه . . .  از همون اولشم اشتباه بوده / بچه گی کردیم دوتامون / .... 


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 8 اسفند 1391 ساعت:07:14 | نویسنده:جیغ