اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

عشق کیریزیلایی

 

عشق... لحظه ی دو نیم کردن

                                سیب است
                             که نگران نباشی
چگونه تکه ی بزرگتر را
                برای خودت برداری 


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 6 فروردین 1387 ساعت:13:21 | نویسنده:جیغ