اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

پاییز

روزها کوتاه می شود، پاییز از راه می رسد،
خزان در همه چیز...

نسخه قابل چاپ | تاریخ: 1 مهر 1387 ساعت:23:02 | نویسنده:جیغ