اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

فوری و مهم

تقصیر خودتونه....


۱. ازدواج نکردم و به این زودی قصد همچین خریتی رو هم ندارم.

۲. از بی شوهری هم نالون نیستم و مث خیلیها به اولین خواستگارم بله نگفتم.

۳. بحث کادو ازدواج یه شوخی بود که فقط عاقلا متوجهش می شن.

۴. داغ شوهرم خودتون دارین, نه من

5. احسان خان اگه دخترای فامیل شما حول شوهر دارن با من مقایسه شون نکن, هر حرفی هم داشتی بیا تو وبلاگ خودم بگو نه جای دیگه.
نسخه قابل چاپ | تاریخ: 29 آذر 1387 ساعت:15:42 | نویسنده:جیغ