اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

شب

شب است و چهره ی میهن سیاهه

نشستن در سیاهی ها گناهه
تفنگم را بده تا ره بجویم

که هر که عاشقه پایش به راهه
برادر بی قراره ، برادر شعله واره ، برادر دشت سینه اش لاله زاره
شب و دریای خوف انگیز و طوفان

من و اندیشه های پاک پویان
برایم خلعت و خنجر بیاور
که خون میبارد از دلهای سوزان
برادر نوجونه ، برادر غرق خونه ، برادر کاکلش آتش فشونه
تو که با عاشقان درد آشنایی ، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی
ببین خون عزیزان را به دیوار ، بزن شیپور صبح روشنایی

برادر نوجونه ، برادر غرق خونه ، برادر کاکلش آتش فشونه

ته نوشت:

1. اجرا از استاد شجریان


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 14 مرداد 1388 ساعت:12:50 | نویسنده:جیغ