X
تبلیغات
رایتل

وقتیـــ آسمانــــ بهـ زمینـ میچسبد

این یک حقیقت نیست، این یک واقعیت است.

به یاد می آورم لحظه های

فراز را که :

 

صدای او اعتبارم می بخشید

 

...و لحظه های نشیب را که

اعتمادم

 

به یاد می آورم افرای

افراشته ای را ، به یاد می آورم مادرم را