اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

Do not marry

من دوس ندارم دوستم عروسی کنه......
نسخه قابل چاپ | تاریخ: 4 فروردین 1390 ساعت:14:49 | نویسنده:جیغ