اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

من به که بگم که غمناکم

تو و رفتارت منو ازرده میکنین، روحمو خراش میدین....

من هر چقدر بد.....

ولی تو آزارم نده.....

بیا و رد شو مثه یه عابر....من میگم اصن نبودی.....

ولی روحمو نخراش ، نیازار و نسوزون


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 23 مرداد 1391 ساعت:14:05 | نویسنده:جیغ