اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

منـ ِ تنها

دیرآمدی باران 

دیرآمدی،

من درجایی درحجم نبودن کسی خشکیدم...


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 18 فروردین 1392 ساعت:14:05 | نویسنده:جیغ