اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

به تو ..به تویی که نوری تازه در دلم روشن کردی...

یک شب ز ماورای سیاهی ها/چون اختری بسوی تو می آیم/بر بال بادهای جهان پیما/شادان به جستجوی تو می آیم/سرتا به پا حرارت و سرمستی/چون روزهای دلکش تابستان/پر میکنم برای تو دامان را/از لاله های وحشی کوهستان/یک شب ز حلقه که به در کوبم/در کنج سینه قلب تو می لرزد/چون در گشوده شد تن من بی تاب/در بازوان گرم تو می لغزد/دیگر در آن دقایق مستی بخش/در چشم من گریز نخواهی دید/چون کودکان نگاه خموشم را/با شرم در ستیز نخواهی دید/یکشب چو نام من به زبان آری/می خوانمت به عالم رویایی/بر موجهای یاد تو می رقصم/چون دختران وحشی دریایی/یکشب لبان تشنه من با شوق/در آتش لبان تو میسوزد/چشمان من امید نگاهش را/بر گردش نگاه تو می دوزد/از "زهره" آن الهه افسونگر/رسم و طریق عشق می آموزم/یکشب چو نوری از دل تاریکی/در کلبه ات شراره می افروزم/آه ای دو چشم خیره به ره مانده/آری منم که سوی تو می آیم/بر بال بادهای جهان پیما/شادان به جستجوی تو می آیم.


نسخه قابل چاپ | تاریخ: 3 اردیبهشت 1392 ساعت:07:45 | نویسنده:جیغ