اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

مسعود شصت چی

تو فکر تغییر شُغل م هستم ، اینجا که هستم درسته که خوبه و آرومه و حقوقهی هم که هست به نسبت جاهای دیگه بهتره ولی هیچ پیشرفت شُغلی توش نیست. من اگه ده سال هم همنیجا که هستم کار کنم بازم تو همون دفتر D.C.C. موندگارم  . . .

هیچ چیزی به دانسته هام اضافه نمیشه ، و با وجود رئیسی هم که دارم مطمئنم کم کم پشرفت شخصیتی هم خواهم داشت....

خب اگه بخوام رو راست باشم با خودم اینه که من شغل الانمو دوس دارم ولی اون مردک رئیسم ، اونه که رو اعصابه و کوچیک و بزرگ نمیشناسه و اونجا رو واسم کرده جهنم.

بگذریم . . .

نمیخوام زیاد حرف بزنم چون غُرغُرهام زیاده ، کارمم زیاد و درساهم که اضافه شدن بهش،

کلن الان زمان گهیه تو زندگیه من، کلی تصمیمات مهم هست که باید بگیرم ولی هی دس دس میکنم ، چرا؟

نمیدونم . . .نسخه قابل چاپ | تاریخ: 30 اردیبهشت 1392 ساعت:15:40 | نویسنده:جیغ