اینجا، جیغ از جفنگیات ، خزعبلات ، تفکرات خود می نویسد!

نود و چهار هـِ پُر از آرامشـ

اصن نفهمیدم که عید چجوری گذشت که فردا میشه 12 اُم و مردم میرن که جا بگیرن واسه 13بدر ... من دیشب با خودم عهد بستم که امسال یه جور دیگه باشم، یه جور دیگه کارامو انجام بدم... دریا باشم و همه ی بدی ها رو غرق کنم در خودم ...

گاهى خودت را مثل یک کتاب ورق بزن،
انتهای بعضی فکرهایت " نقطه" بگذار که بدانی باید همانجا تمامشان کنی. 
بین بعضی حرفهایت "کاما"  بگذار که بدانی باید با کمی تامل ادایشان کنی .
پس از بعضی رفتارهایت هم "علامت تعجب" و آخر برخی عادت هایت نیز علامت "سوال" بگذار .
تا فرصت ویرایش هست... خودت را هر چند شب یکبار ورق بزن... 
حتی بعضی از عقایدت را حذف کن ... اما بعضی را پر رنگ...
هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن !
روز خوب به تو شادی میدهد،
روز بد به تو تجربه،
و بدترین روز به تو درس میدهد ...!
فصلها برای درختان هر سال تکرار میشود،
اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست ...
تولد ... کودکی ... جوانی... پیری و دیگر هیچ ...
تنها زمانی صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف!
آنچه ویرانمان میکند، روزگار نیست،
حوصله کوچک و آرزوهای بزرگ است...!

نسخه قابل چاپ | تاریخ: 11 فروردین 1394 ساعت:22:13 | نویسنده:جیغ